HP 972A/972X(F6T80AN/L0R86AN/L0R92AN/L0R89AN/F6T84AN/L0R98AN/L0S01AN/L0S04AN)系列通用芯片
当前所在位置: 首页 » 产品 » 新品 » 新品 » HP 972A/972X(F6T80AN/L0R86AN/L0R92AN/L0R89AN/F6T84AN/L0R98AN/L0S01AN/L0S04AN)系列通用芯片

loading

HP 972A/972X(F6T80AN/L0R86AN/L0R92AN/L0R89AN/F6T84AN/L0R98AN/L0S01AN/L0S04AN)系列通用芯片

  • 喷墨芯片
  • HP
状态:
产品图片

旗捷产品编码

原装型号 对应打印机型号 颜色 区域
CM20-972ABK F6T80AN HP 972A

Pagewide 352dw

Pagewide MFP 377dw

Pagewide pro 452dn/452dw 

PageWide Pro MFP 477dn/477dw

PageWide Pro 552dw

PageWide Pro MFP 577dw/577z

PageWide Managed P55250dw

PageWide Managed MFP P57750dw

NA
C6130bs104v2f-a_副本 CM20-972AC L0R86AN HP 972A

Pagewide 352dw

Pagewide MFP 377dw

Pagewide pro 452dn/452dw 

PageWide Pro MFP 477dn/477dw

PageWide Pro 552dw

PageWide Pro MFP 577dw/577z

PageWide Managed P55250dw

PageWide Managed MFP P57750dw

NA
CM20-972AM L0R92AN HP 972A

Pagewide 352dw

Pagewide MFP 377dw

Pagewide pro 452dn/452dw 

PageWide Pro MFP 477dn/477dw

PageWide Pro 552dw

PageWide Pro MFP 577dw/577z

PageWide Managed P55250dw

PageWide Managed MFP P57750dw

NA
C6130bs104v2f-a_副本 CM20-972AY L0R89AN HP 972A

Pagewide 352dw

Pagewide MFP 377dw

Pagewide pro 452dn/452dw 

PageWide Pro MFP 477dn/477dw

PageWide Pro 552dw

PageWide Pro MFP 577dw/577z

PageWide Managed P55250dw

PageWide Managed MFP P57750dw

NA
CM20-972XK F6T84AN HP 972X

pagewide pro 452dn/452dw 

PageWide Pro MFP 477dn/477dw 

PageWide Pro 552dn/552dw

PageWide Pro MFP 577dw/577z

PageWide Managed P55250dw

PageWide Managed MFP P57750dw

NA
C6130bs104v2f-a_副本 CM20-972XC L0R98AN HP 972X

pagewide pro 452dn/452dw 

PageWide Pro MFP 477dn/477dw 

PageWide Pro 552dn/552dw

PageWide Pro MFP 577dw/577z

PageWide Managed P55250dw

PageWide Managed MFP P57750dw

NA
CM20-972XM L0S01AN HP 972X

pagewide pro 452dn/452dw 

PageWide Pro MFP 477dn/477dw 

PageWide Pro 552dn/552dw

PageWide Pro MFP 577dw/577z

PageWide Managed P55250dw

PageWide Managed MFP P57750dw

NA
C6130bs104v2f-a_副本 CM20-972XY L0S04AN HP 972X

pagewide pro 452dn/452dw 

PageWide Pro MFP 477dn/477dw 

PageWide Pro 552dn/552dw

PageWide Pro MFP 577dw/577z

PageWide Managed P55250dw

PageWide Managed MFP P57750dw

NA


上一条: 
下一条: 
立即联系我们

订阅消息

©2021 Chipjet laser chip manufacturer. 旗捷科技 版权所有
所有出现的其他产品或品牌名称是其各自所有者的商标或注册商标
留言
立即联系我们